Akademia Rozwoju Edukacji

Nowoczesne rozwiązania. Profesjonalna kadra edukacji.

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

prof. dr hab. Józef Bednarek

Pedagog, dydaktyk, medioznawca. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych

Czytaj więcej  
dr Anna Andrzejewska

Pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych.

Czytaj więcej  
prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

Pedagog, kierownik Katedry Pedagogiki Twórczości w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, profesor w WSHE w W Łodzi,

Czytaj więcej  
dr Robert Mertuszka

Doktor nauk humanistycznych, trener, wykładowca; ekspert z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia kompetencji ucznia

Czytaj więcej  
mgr Aleksandra Sozańska-Kut

Wokalistka Spirituals Singers Band, logopeda, nauczyciel muzyki, rehabilitant głosu, dolnośląski doradca metodyczny muzyki

Czytaj więcej  
mgr Małgorzata Nowak

Pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy, prowadzi diagnozę pedagogiczną i zajęcia psychoedukacyjne.

Czytaj więcej  
mgr Wanda Derska-Koziński

Były dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Kuratorium Oświaty; wykładowca uczelni wyższych i ośrodków doskonalenia nauczyciel

Czytaj więcej  
mgr Daniel Milewicz

Dyplomowany dietetyk, psychodietetyk i certyfikowany dietetyk sportowy

Czytaj więcej  
mgr Cezariusz Rudyk

Dyrektor "Akademii Rozwoju Edukacji".Nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem w kierowaniu placówkami oświatowym

Czytaj więcej  
mgr Marek Szurawski

Specjalista w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia

Czytaj więcej  
 • 225
 •  24.05.2022 10:00
 • Wydarzenie online

Szkolenie Wandy Derskiej-Koziński . Platforma ZOOM. Liczba godzin-4

Czytaj więcej
 •  06.06.2022 15:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Ryzykowne sytuacje wśród dzieci i młodzieży w świecie realnym i wirtualnym - szkolenie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej z udziałem nauczycieli i rodziców. Cena 2700 zł

Czytaj więcej
 • 95
 •  07.06.2022 16:00
 • Wydarzenie online

WRACAMY DO ZABAWY Szkolenie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022- MEiN. Prowadząca : Janina Huterska-Górecka. Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego. Możliwość realizacji szkolenia w formie stacjonarnej dla Rad Pedagogicznych

Czytaj więcej
 • 1400
 •  17.05.2022 17:00
 • Wydarzenie online

Szkolenie dla rad pedagogicznych. Liczba godzin - 3. Platforma ZOOM lub szkolenie stacjonarne.

Czytaj więcej
 • 1750
 •  13.05.2022 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca : Małgorzata Nowak, Liczba godzin - 4, Platforma ZOOM. Szkolenie rady pedagogicznej

Czytaj więcej
 •  11.05.2022 16:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Szkolenie stacjonarne Rady Pedagogicznej autorstwa Aleksandry Sozańskiej-Kut, Liczba godzin-4. Termin I-VI 2022

Czytaj więcej
 • 1750
 •  10.05.2022 16:00

Oferta szkoleń rad pedagogicznych autorstwa dr Roberta Mertuszaki

Czytaj więcej
 • 59
 •  06.05.2022 17:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący - Daniel Milewicz. Liczba godzin - 3 , Platforma ZOOM

Czytaj więcej
 • 1750
 •  25.04.2022 17:00
 • Wydarzenie online

Szkolenie online Marka Szurawskiego. Liczba godzin-3. Adresaci szkolenia - rady pedagogiczne. Platforma ZOOM.

Czytaj więcej
 • 105
 •  25.04.2022 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący : dr Robert Mertuszka. Liczba godzin - 3 . Platforma ZOOM

Czytaj więcej
 • 105
 •  01.04.2022 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca- Jolanta Sokołowska . Liczba godzin- 4

Czytaj więcej
 • 120
 •  20.12.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący: mgr Roman Binkiewicz . Termin -PAŹDZIERNIK 2021r. Szkolenie online dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Platforma ZOOM. Cena 120 zł. Liczba godzin - 10

Czytaj więcej
 • 90
 •  10.12.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak. Liczba godzin - 4

Czytaj więcej
 • 155
 •  09.12.2021 11:30
 • Wydarzenie online

PRAWO DO URLOPÓW. Szkolenie online. Prowadząca: Wanda Deska Koziński . Liczna godzin 4

Czytaj więcej
 • 105
 •  07.12.2021 16:30
 • Wydarzenie online

Szkolenie skierowane jest do osób, które pełnią funkcję właścicieli i zarządców obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na pobyt osób ze szczególnymi potrzebami, w tym obiektów pełniących funkcje oświatowe.Prowadzący: Stanisław Szelewa., Liczba godzin-3, Platforma ZOOM

Czytaj więcej
 • 57
 •  16.06.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie ogłaszamy drugi nabór na szkolenie. Prowadząca - Małgorzata Nowak. Termin - 16.06.2021 godz.16.00 . Cena promocyjna - 57 zł.Liczba godzin - 5

Czytaj więcej
 •  31.05.2021 20:00
 • Wydarzenie online

Dziękujemy za olbrzymie zainteresowanie badaniami uczniów. Niestety, nie udało nam się zakwalifikować wszystkich szkół, które zgłosiły się do bezpłatnego badania. Zapraszamy do badań po cenach komercyjnych. Cena badania ustalana jest ze szkołą indywidualnie.

Czytaj więcej
 •  30.04.2021 11:00
 • Wydarzenie online

Informuję, że zakończony został nabór na szkolenie "Jakich błędów nie popełniać przy opracowywaniu i realizacji projektów unijnych"

Czytaj więcej

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.12.2021

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak

Czytaj więcej

Humanistyka szkolna jako wyzwanie dla współczesnej, nowoczesnej szkoły

30.11.2021

Prowadzący: dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej

Higiena pracy głosem

13.12.2021

Prowadzący: mgr Aleksandra Sozańska-Kut. Szkolenie dla nauczycieli spoza terenu województwa dolnośląskiego

Czytaj więcej

Techniki i sposoby pracy z uczniem. Co pozostawić z edukacji zdalnej?

07.12.2021

Prowadzący: dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej

Strategie efektywnego uczenia się na lekcjach (w tym lekcjach zdalnych)

07.12.2021

Prowadząca: mgr Beata Domerecka

Czytaj więcej

Rozpoznawanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej

15.12.2021

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak

Czytaj więcej

Jak zbierać i wykorzystywać dane o procesie edukacyjnym organizowanym na lekcjach?

14.12.2021

Prowadząca: mgr Beata Domerecka

Czytaj więcej

Promocja placówki oświatowej – szkoła XXI wieku. Konkurencyjny rynek edukacyjny jako wyzwanie

01.12.2021

Prowadzący: dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej

Obowiązki i prawa nauczyciela

18.11.2021

Prowadząca: mgr Wanda Derska

Czytaj więcej

Pedagogika specjalna a Edukacja włączająca.

20.10.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miluch Szewczyk

Czytaj więcej

Nauka zdalna konsekwencje prawne dla nauczycieli

04.10.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Komunikacja interpersonalna sposobem do lepszego poznawania siebie i innych. Techniki rozwiązywania konfliktów.

30.09.2021

Prowadzący: dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej

Bezpieczni w cyberprzestrzeni

22.09.2021

Prowadzący : prof. dr hab. Józef Bednarek , dr Anna Andrzejewska. Szkolenie z udziałem rodziców

Czytaj więcej

Wróćmy do zabawy

23.09.2021

Prowadząca: mgr Janina Huterska- Górecka. Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli

Czytaj więcej

Trening Twórczego myślenia

06.12.2021

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

Czytaj więcej

Zastosowanie założeń terapii skoncentrowanej na rozwiązanych (TSR) w kontekście edukacyjnym

07.12.2021

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak

Czytaj więcej

Metoda eksperymentu w edukacji

08.12.2021

Szkolenie Rady Pedagogicznej - wszystkie typy szkół - dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej

Zespół naukowy

Wyniki badań ankiety "Wpływ pandemii na uzależnienie od internetu"

Planowane badania

WYJAZDOWE RADY PEDAGOGICZNE
oraz szkolenia integracyjne dla nauczycieli


Pandemia w Polsce już się powoli kończy. Czeka nas proces „powrotu do normalności”. Problem ten nie dotyczy tylko uczniów ale również kadry pedagogicznej. Należy pilnie odbudować odpowiednie relacje w gronie pedagogicznym.
Specjalizujemy się w realizacji szkoleń wyjazdowych. Taka forma doskonalenia to okazja nie tylko do podniesienia kompetencji, lecz także do integracji zespołu pod okiem pełnych pasji, profesjonalnych trenerów.
Mamy kontakt z kilkudziesięcioma ośrodkami wypoczynkowymi na terenie całego kraju. Proponujemy tylko sprawdzone hotele i pensjonaty. Uczestnicy mają do wyboru liczne atrakcje, uzależnione od miejsca. Wycieczki, różne formy integracji – to wszystko proponujemy w indywidualnie przygotowanej ofercie.
Uczestnicy wyjazdów biorą udział w szkoleniach z naszej oferty lub na życzenie organizatora temat szkolenia i prowadzący ustalani są indywidualnie.

Integracja i komunikacja społeczna

Kadra pedagogiczna, aby efektywnie pracować także w ciągu roku szkolnego, powinna być dobrze zintegrowana, szczególnie teraz po okresie ciężkiej pandemii. Wspólne odpoczywanie i zdobywanie pozytywnych emocji jest bardzo ważne, szczególnie w pracy, w której nie mamy możliwości ciągłej oraz bezpośredniej pracy razem. Każdy pracodawca musi zdawać sobie sprawę jak ważne jest zintegrowanie zespołu, dlatego organizujemy zarówno szkolenia integracyjne dla nauczycieli, jak również wyjazdy integracyjne dla nauczycieli. Warto dodać, że wyjazdy integracyjne dla nauczycieli odbywają się w najpiękniejszych miejscach w Polsce np. Zamek Kliczków z atrakcjami gier rycerskich.

Proponujemy między innymi zajęcia integracyjno-szkoleniowe:
Mindfulness w edukacji – autor i realizator szkolenia Małgorzata Nowak
Głos jako narzędzie pracy – autor i realizator szkolenia Aleksandra Sozańska-Kut
Komunikacja społeczna – autor i realizator szkolenia dr Robert Mertuszka
Przy podsumowaniu szkoleń zapewniamy atrakcje muzyczne.
KONTAKT

Cezariusz Rudyk

Prezes Akademi Rozwoju Edukacji

Prowadzenie projektów

Piszemy projekty unijne. Prowadzimy projekty edukacyjne.

Czytaj więcej  

Dokumentacja projektowa

Dotacje

Pomoc w uzyskaniu wsparcia na działalność dla trzeciego sektora

Czytaj więcej  

 • 59-700 Kruszyn, Polska
 • REGON - 386941901, NIP - 6121247547, Cezariusz Rudyk AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Akademia Rozwoju Edukacji" w Kruszynie - numer akredytacji 5/2021. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - NR 5/2021 Wpis do ewidencji Rejestru Instytucji Szkoleniowych - 2.02/00088/2021


*
*
*
*
*

Klauzula informacyjna

Dowiedz się więcej

Deklaracja dostepności

Dowiedz się więcej