Akademia Rozwoju Edukacji

Nowoczesne rozwiązania. Profesjonalna kadra edukacji.

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

AKTUALNOŚCI


 •  30.04.2021 11:00
 • Wydarzenie online

Informuję, że zakończony został nabór na szkolenie "Jakich błędów nie popełniać przy opracowywaniu i realizacji projektów unijnych"

Czytaj więcej
 •  31.05.2021 20:00
 • Wydarzenie online

Dziękujemy za olbrzymie zainteresowanie badaniami uczniów. Niestety, nie udało nam się zakwalifikować wszystkich szkół, które zgłosiły się do bezpłatnego badania. Zapraszamy do badań po cenach komercyjnych. Cena badania ustalana jest ze szkołą indywidualnie.

Czytaj więcej

ośrodek badań naukowo-dydaktycznych     


ośrodek badań naukowo-dydaktycznych     
Aktualizacja 21.04.2021 r. -  BRAK WOLNYCH MIEJSC NA BADANIA BEZPŁATNE

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH 

Prowadzimy badania dotyczące zagadnień edukacyjnych, których wyniki mogą być wykorzystywane przez dyrektorów szkół, nauczycieli oraz organy prowadzące. Oferujemy przeprowadzenie badań uczniów szkół podstawowych i średnich: "Wpływ pandemii na uzależnienia uczniów w Internecie". Nadzór merytoryczny nad badaniami oraz wynikami badań sprawuje prof. dr hab. Józef Bednarek  oraz dr Anna Andrzejewska - pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Oferujemy przeprowadzenie - dla  25 szkół podstawowych i średnich -  bezpłatnych badań dla 100 uczniów/szkołę. Badania przeprowadzone zostaną online w ustalonej dacie i godzinie. Planujemy przeprowadzenie badań w maju 2021 roku. Szkoła uczestnicząca w bezpłatnych badaniach otrzyma od nas w formie elektronicznej wyniki w formie tabelarycznej.
Dla szkół zainteresowanych przeprowadzeniem badań z :

 • przygotowaniem raportu uwzględniającego przedstawienie wyników na tle Województwa Dolnośląskiego, 
 • wnioskami z przeprowadzonego badania, 
 • zaleceniami do dalszej pracy,
 • prezentacją multimedialną,                                                  
oferujemy przeprowadzenie badań komercyjnych  po przystępnej cenie.
Dodatkowo na życzenie szkoły proponujemy równoległe przeprowadzenie badań nauczycieli i rodziców.
W przypadku wyboru oferty komercyjnej kalkulacja przeprowadzana jest indywidualnie dla każdej szkoły.
Aby zgłosić się do programu, proszę wypełnić poniższy formularz.

Zgłoszenie

Oferta szkoleń online

oferta specjalna online


 • 155
 •  04.05.2021 11:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca: mgr Wanda Derska- Koziński. Liczba godzin - 4

Czytaj więcej
 • 160
 •  17.05.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący: prof.dr hab. Grzegorz Strauchold, dr Rafał Nowakowski. Liczba godzin - 3

Czytaj więcej
 • 160
 •  27.05.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Szmidt. Liczba godzin - 3

Czytaj więcej

Szkolenia online


 • 57
 •  05.05.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący : mgr Robert Mangold. Liczba godzin - 2

Czytaj więcej
 • 55
 •  11.05.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca : mgr Ewa Miłuch-Szewczyk. Liczba godzin - 3

Czytaj więcej
 • 57
 •  12.05.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak. Liczba godzin - 5

Czytaj więcej
 • 57
 •  14.05.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący : dr Robert Mertuszka. Liczba godzin - 2

Czytaj więcej
 • 57
 •  18.05.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca: mgr Beata Domerecka. Liczba godzin - 3

Czytaj więcej
 • 57
 •  19.05.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący : mgr Aleksandra Sozańska-Kut i Daniel Milewicz. Szkolenie dla nauczycieli spoza terenu województwa dolnośląskiego. Liczba godzin - 3

Czytaj więcej
 • 65
 •  25.05.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca- Jolanta Sokołowska . Liczba godzin- 3

Czytaj więcej
 • 57
 •  28.05.2021 11:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący: mgr Stanisław Szelewa. Liczba godzin - 3

Czytaj więcej
 • 99
 •  02.06.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący: mgr Roman Binkiewicz . Termin - 2 czerwca 2021r. godz.16.00. Szkolenie online dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Platforma ZOOM. Cena 99 zł. Liczba godzin - 10

Czytaj więcej
 • 57
 •  03.06.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący: mgr Marek Szurawski. Liczba godzin - 3

Czytaj więcej
 • 57
 •  04.06.2021 16:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Prowadzący : mgr Krzysztof Sługocki. Liczba godzin -3

Czytaj więcej

Szkolenia Rad Pedagogicznych


Odpowiedzialność prawna nauczyciela - obowiązki i prawa -

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

02.06.2021

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak

Czytaj więcej

Kształtowanie umiejętności uczenia się

12.06.2021

Prowadząca: mgr Beata Domerecka

Czytaj więcej

Kompetencje i Umiejętności kluczowe podstawą współczesnego uczenia się

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Interpretacja jakościowa wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych podstawą projektowania pracy nauczyciela

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych w szkole - aspekty prawne.

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Style poznawcze i techniki samodzielnego uczenia się.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Strategie efektywnego uczenia się na lekcjach (w tym lekcjach zdalnych)

12.06.2021

Prowadząca: mgr Beata Domerecka

Czytaj więcej

Kadry w placówce oświatowej

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Innowacje i eksperymenty jako programy rozwojowe szkoły.

06.02.2020

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Rozpoznawanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej

13.06.2021

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak

Czytaj więcej

Jak zbierać i wykorzystywać dane o procesie edukacyjnym organizowanym na lekcjach?

12.06.2021

Prowadząca: mgr Beata Domerecka

Czytaj więcej

Projekt edukacyjny jako interdyscyplinarne uczenie się.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Profil szkoły podstawą ewaluacji wewnętrznej placówki.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miluch Szewczyk

Czytaj więcej

Placówka oświatową w okresie COVID-19.

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Pedagogika specjalna a Edukacja włączająca.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miluch Szewczyk

Czytaj więcej

Nauka zdalna konsekwencje prawne dla nauczycieli

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Uczeń zdolny. Formy i metody pracy rozwijające uzdolnienia.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Doskonalenie kompetencji kluczowych.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Projekty unijne


Cezariusz Rudyk

Prezes Akademi Rozwoju Edukacji

Prowadzenie projektów

Piszemy projekty unijne. Prowadzimy projekty edukacyjne.

Czytaj więcej  

Dokumentacja projektowa

Dotacje

Pomoc w uzyskaniu wsparcia na działalność dla trzeciego sektora

Czytaj więcej  

uzależnienia od internetu


Wkrótce....


Nadchodzące wydarzenia

Tytuł Data Lokalizacja
Konferencja dla nauczycieli przedszkoli -dr Agnieszka Olczak 06 Cze 2021 Wydarzenie online
Konferencja dla nauczycieli "Wpływ pandemii na uzależnienia od internetu" - prof UM Jacek Pyżalski i prof. dr hab. Józef Bednarek 15 Cze 2021 Wydarzenie online
Program dla uczniów szkół podstawowych i średnich "Przywróćmy normalność" 01 Wrz 2021 Zostanie ogłoszone
Studia podyplomowe w Bolesławcu 01 Wrz 2021 Zostanie ogłoszone
Rejestracja Stowarzyszenia "Bobrowisko" 02 Wrz 2021 Zostanie ogłoszone

Kontakt - formularz zgłoszeniowy 


 • 59-700 Kruszyn, Polska
 • REGON - 386941901, NIP - 6121247547, Cezariusz Rudyk AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Akademia Rozwoju Edukacji" w Kruszynie - numer akredytacji 5/2021. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - NR 5/2021


*
*

RODO


Klauzula informacyjna

Dowiedz się więcej

Deklaracja dostepności

Dowiedz się więcej