Dokumentacja  projektowa

Napiszemy Ci projekt unijny. Rozliczysz się z nami, jeżeli Twój projekt otrzyma pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.  Pomożemy Ci w negocjacjach z Instytucją Zarządzającą. Jeżeli Twój projekt uzyska dofinansowanie to pomożemy Ci go prowadzić i rozliczyć. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Jeżeli jesteś zainteresowany, to przy współpracy z wybitnymi specjalistami napiszemy i rozliczymy dowolny projekt pozaedukacyjny.