AKTUALNOŚCI


 • 105
 •  22.09.2021 16:00
 • Wydarzenie online

WRACAMY DO ZABAWY Szkolenie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022- MEiN. Prowadząca : Janina Huterska-Górecka. Termin 22.09.2021 r. godz.16.00. Platforma ZOOM Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego. Możliwość realizacji szkolenia w formie stacjonarnej dla Rad Pedagogicznych

Czytaj więcej
 • 105
 •  24.09.2021 15:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak. Liczba godzin - 4

Czytaj więcej
 • 155
 •  29.09.2021 11:30
 • Wydarzenie online

PRAWO DO URLOPÓW. Szkolenie online. Prowadząca: Wanda Deska Koziński . Liczna godzin 4

Czytaj więcej
 •  30.09.2021 15:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

BEZPIECZNI W CYBERPRZESTRZENI .Szkolenie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej z udziałem nauczycieli i rodziców. Cena szkolenie ustalana jest indywidualnie ze szkołą.

Czytaj więcej
 • 120
 •  04.10.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący: mgr Roman Binkiewicz . Termin -PAŹDZIERNIK 2021r. Szkolenie online dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Platforma ZOOM. Cena 120 zł. Liczba godzin - 10

Czytaj więcej
 • 105
 •  11.10.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Szkolenie prowadzone przez wybitnych specjalistów z dziedziny rehabilitacji głosu i zasad zdrowego odżywiania- Aleksandrę Sozańską-Kut i Daniela Milewicza. Liczba godzin - 4 . Szkolenie może być zrealizowane w formie stacjonarnej na życzenie Rady Pedagogicznej.

Czytaj więcej
 • 105
 •  12.10.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca- Jolanta Sokołowska . Liczba godzin- 4

Czytaj więcej
 • 105
 •  13.10.2021 15:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący : dr Robert Mertuszka. Liczba godzin - 3 . Platforma ZOOM

Czytaj więcej
 • 105
 •  27.10.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca : Małgorzata Nowak, Liczba godzin - 4, Platforma ZOOM

Czytaj więcej
 • 155
 •  27.08.2021 11:00
 • Wydarzenie online

Szkolenie Wandy Derskiej-Koziński . Platforma ZOOM. Liczba godzin-4

Czytaj więcej
 • 57
 •  16.06.2021 16:00
 • Wydarzenie online

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie ogłaszamy drugi nabór na szkolenie. Prowadząca - Małgorzata Nowak. Termin - 16.06.2021 godz.16.00 . Cena promocyjna - 57 zł.Liczba godzin - 5

Czytaj więcej
 •  31.05.2021 20:00
 • Wydarzenie online

Dziękujemy za olbrzymie zainteresowanie badaniami uczniów. Niestety, nie udało nam się zakwalifikować wszystkich szkół, które zgłosiły się do bezpłatnego badania. Zapraszamy do badań po cenach komercyjnych. Cena badania ustalana jest ze szkołą indywidualnie.

Czytaj więcej
 •  30.04.2021 11:00
 • Wydarzenie online

Informuję, że zakończony został nabór na szkolenie "Jakich błędów nie popełniać przy opracowywaniu i realizacji projektów unijnych"

Czytaj więcej