Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie stacjonarne Rady Pedagogicznej autorstwa Aleksandry Sozańskiej-Kut, Liczba godzin-4. Cena 2500 zł


 • Data: 23.02.2024 17:00
 • Lokalizacja Zostanie ogłoszone

Cena: 2500

Opis

Szkolenie stacjonarne Rady Pedagogicznej 

Praca nad głosem dziecka na zajęciach muzycznych  w nauczaniu zintegrowanym i przedszkolu – wykład i warsztaty

Termin szkolenia – I-VI 2022 r.

Liczba godzin – 4

Szkolenie w formie stacjonarnej na zamówienie Rady Pedagogicznej

Program szkolenia: 

 • Budowa aparatu głosowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Dobór odpowiednich metod pracy i ćwiczeń uwzględniających możliwości głosowe dzieci.
 • Wpływ artykulacji na głos - praca nad prawidłową artykulacją  i fonacją.
 • Ćwiczenia oddechowe kierowane do dzieci młodszych.
 • Wpływ postawy na głos.
 • Wpływ emocji na głos.
 • Jak pracować z dziećmi szczególnie uzdolnionymi wokalnie.
 • Dobór repertuaru do możliwości głosowych dzieci.
 • Wpływ ćwiczeń wokalnych na poprawę jakości głosu dzieci.

Prowadząca szkolenie: 

Aleksandra Sozańska- Kut - wokalistka, logopeda, nauczyciel muzyki, rehabilitant głosu, dolnośląski doradca metodyczny  muzyki

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Organizator szkolenia :

„Akademia Rozwoju Edukacji” – Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kruszynie

Cena szkolenia – do uzgodnienia

www.projektyare.com , are@projektyare.com , tel. 606805867