prof. dr hab. Józef Bednarek

Pedagog, dydaktyk, medioznawca. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych

Czytaj więcej  
dr Anna Andrzejewska

Pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych.

Czytaj więcej  
prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

Pedagog, kierownik Katedry Pedagogiki Twórczości w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, profesor w WSHE w W Łodzi,

Czytaj więcej  
dr Robert Mertuszka

Doktor nauk humanistycznych, trener, wykładowca; ekspert z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia kompetencji ucznia

Czytaj więcej  
mgr Aleksandra Sozańska-Kut

Wokalistka Spirituals Singers Band, logopeda, nauczyciel muzyki, rehabilitant głosu, dolnośląski doradca metodyczny muzyki

Czytaj więcej  
mgr Wanda Derska-Koziński

Były dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Kuratorium Oświaty; wykładowca uczelni wyższych i ośrodków doskonalenia nauczyciel

Czytaj więcej  
mgr Daniel Milewicz

Dyplomowany dietetyk, psychodietetyk i certyfikowany dietetyk sportowy

Czytaj więcej  
mgr Cezariusz Rudyk

Dyrektor "Akademii Rozwoju Edukacji".Nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem w kierowaniu placówkami oświatowym

Czytaj więcej  
mgr Marek Szurawski

Specjalista w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia

Czytaj więcej