• 59-700 Kruszyn, Polska
  • REGON - 386941901, NIP - 6121247547, Cezariusz Rudyk AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Akademia Rozwoju Edukacji" w Kruszynie - numer akredytacji 5/2021. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - NR 5/2021. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych DWUP nr 2.02/00115/2022


*
*
*
*
*