• 59-700 Kruszyn, Polska
  • REGON - 386941901, NIP - 6121247547, Cezariusz Rudyk AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Akademia Rozwoju Edukacji" w Kruszynie - numer akredytacji 5/2021. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - NR 5/2021 Wpis do ewidencji Rejestru Instytucji Szkoleniowych - 2.02/00088/2021


*
*
*
*
*