01 Apr
01Apr

Doktor nauk humanistycznych, trener, wykładowca; ekspert z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia kompetencji ucznia; specjalista z zakresu edukacji polonistycznej na wszystkich etapach edukacyjnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, konsultant .


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.