29 Dec
29Dec


     Dyrektor  "Akademii Rozwoju Edukacji".Nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem w kierowaniu placówkami oświatowymi oraz bardzo dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność edukacyjną. Autor i realizator projektów POKL, RPOWD, projektów międzynarodowych oraz regionalnych

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.