Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie online Marka Szurawskiego. Liczba godzin-3. Adresaci szkolenia - rady pedagogiczne. Platforma ZOOM.


  • Data: 08.06.2023 17:00
  • Lokalizacja Wydarzenie online

Cena: 1750

Opis

Nietypowe sposoby pobudzania całej inteligencji

Marek Szurawski - specjalista w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia. Trener i metodyk współpracujący stale z Akademią Nauki w Warszawie. Certyfikowany trener programu Butterfly Universe. Autor licznych tłumaczeń, opracowań, programów radiowych i telewizyjnych (w tym programu HiMemory! Pięć minut dla pamięci).

Cele: Przybliżyć mniej znane metody rozwijania całej inteligencji i zachęcić do ich praktykowania, w kierunku odkrywania całego potencjału i nowych możliwości intelektu.
Program:

Inteligencja „in a nut shell”. Kilka definicji . Rodzaje (płynna i krystaliczna, ale nie tylko), typy, testy, iloraz inteligencji.
Koło inteligencji. Gdzie teraz jesteś?
Sposoby, zadania, ćwiczenia (początek listy), dzięki którym wzrasta inteligencja:
1. Logczna.   Zasady poprawnego myślenia. Jak sprawnie liczyć w pamięci. Czytanie wnikliwe....
2. Wizualno-przestrzenna. Rysuj!  I Ty jesteś artystą. Rysowanie, pamięć i twórcze rozwiązywanie problemów.
3. Cielesna/kinestetyczna. Optymalna kondycja psychofizyczna dla każdego. Proste zadania, ćwiczenia i wyzwania....
4. Intrapesonalna. Jak ćwiczyć wytrwałość, odwagę, samodyscyplinę, odpowiedzialność, zarządzanie sobą w czasie. „Ja” w 6 słowach. Podstawy mistrzostwa osobistego...
5. Interpersonalna.  Jak budować relacje/dbać o związki, przyjaźnie. Tworzyć "grupę wsparcia"...

6. Muzyczna. Graj, śpiewaj, muzykuj. Potrafisz!...
7. Twórcza. Myślenie scholastyczne, projektujące i wynalazcze. Jak stać się pogromcą problemów?...
8. Językowa. I ty możesz być pisarzem. I ty możesz być poetą. Język obcy w dwa miesiące...
9. Ekologiczna. Zaprzyjaźnij się z ptakiem, drzewem, chmurą. Zrozum mowę Natury...
10. Przedsiębiorczości. Podstawy oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi. Budżet domowy. Dochód bierny....

Wątki towarzyszące:
Wykorzystanie pobudzonej inteligencji w edukacji, w pracy dydaktycznej, w pracy, w życiu.Od inteligencji do mądrości.Inteligencja a mistrzostwo osobiste.Jak inteligentnie przejść od wiedzy do mądrości.Inteligentne unikanie porażek.Strzeż się! Inteligencja zastawia pułapki!..Sugestie dla rodziców/opiekunów. Jak zwiększyć inteligencję dziecka w domu. Program Domowej Akademii Rodzinnej (DAR).Jak utrzymać sprawnośc intelektualną w podeszłym wieku. Zostań członkiem „Rady Starszych”...

Efekty: wykorzystanie w praktyce poznanych metod ułatwi dostrzeganie różnic między marzeniem a teraźniejszością i działanie zmierzające do zmniejszenia tej różnicy. W każdym obszarze naszej aktywności.

Forma: 3 - godzinne szkolenie on-line, typu warsztatowego, uzupełnione o ćwiczenia i zadania doskonalące po szkoleniu (z konsultacją internetową).

Materiały: uczestnicy otrzymują  komplet materiałów w postaci skryptu, wrzutek z książki „Pamięć. Trening interaktywny” Marka Szurawskiego oraz  przedmiotowe nagrania i filmy (płyty CD/DVD).

Koszt szkolenia Rady Pedagogicznej – 1750 zł

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713

Kontakt:

are@projektyare.com

tel.606805867

 www.projektyare.com