Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie online Małgorzaty Nowak dla nauczycieli. Platforma ZOOM. Liczba godzin - 4


  • Data: 21.06.2024 17:00
  • Lokalizacja Wydarzenie online

Cena: 2400

Opis


Inteligencja emocjonalna w edukacji

Cele szkolenia:Zapoznanie z aktualną wiedzą na temat biologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju inteligencji emocjonalnej w dzieciństwie oraz przedstawienie możliwości wspierania jej rozwoju  w środowisku szkolnym  na I i II etapie edukacyjnym


Program zajęć

  • Neurobiologiczne podłoże procesów emocjonalnych;
  • Etapy rozwoju regulacji emocjonalnej w dzieciństwie;
  • Społeczne uwarunkowania rozwoju emocjonalnego dziecka;
  • Modele inteligencji emocjonalnej, a projektowanie zabaw i ćwiczeń  dla uczniów;
  • Środowisko edukacyjne wspierające prawidłowy rozwój emocjonalny uczniów;
  • Możliwości wspierania uczniów z problemami w sferze emocjonalno-społecznej;
  • Propozycje  programów i pomocy edukacyjnych służących wspieraniu rozwoju  społeczno-emocjonalnego uczniów.Czas trwania zajęć: On-line 3 godziny zegarowe


Prowadzący: mgr Małgorzata Nowak, pedagog-terapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej, trener treningu i warsztatu psychologicznego, trener uważności i  technik relaksacyjnych, coach i  terapeuta w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach  
(w trakcie certyfikacji).


"Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713