Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie dla rad pedagogicznych w formie stacjonarnej lub online. Liczba godzin-4


 • Data: 14.06.2023 16:00
 • Lokalizacja Zostanie ogłoszone

Cena: 2450

Opis

Oferta obejmuje wewnętrzne szkolenie dotyczące przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Oferta przewiduje szkolenie stacjonarne lub online

Mobbing i dyskryminacja to zjawiska, które maja istotny wpływ na atmosferę w zakładzie pracy. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji jest bardzo ważnym elementem tworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Występowanie takich zjawisk powoduje  u pracowników poczucie obniżenia oceny przydatności zawodowej i osłabienie potencjału firm, a to przekłada się na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji,  to także jeden z obowiązków pracodawcy wymieniony w kodeksie pracy.

1. Adresaci:

Nauczyciele, pracownicy przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych z sektora prywatnego i publicznego.    

2. Cel szkolenia:

 • przekazanie wiedzy z zakresu psychologicznych i prawno-organizacyjnych zagadnień dotyczących zjawiska mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,
 • wskazanie czynników sprzyjających powstawaniu zjawisk niepożądanych,
 • zwiększenie świadomości z zakresu identyfikowania sytuacji patologicznych w miejscu pracy,
 • kształtowanie postaw zapobiegających pojawianiu się mobbingu i dyskryminacji w organizacji,
 • Ogólne informacje o szkoleniu:
 • szkolenie kompleksowo porusza temat mobbingu i dyskryminacji, zarówno w aspekcie psychologicznym jak również  prawno – organizacyjnym,
 • szczególny nacisk położony zostanie na rozpoznanie i reagowanie na sytuacje patologiczne w pracy,                                                                                                                                        WITOLD MIELNICZEK

Menedżer mający kilkunastoletnie doświadczenie jako trener i wykładowca. Wiedza i duże doświadczenie praktyczne, to główne atuty prowadzącego szkolenia.

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713


Propozycja innych szkoleń:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Ustawa o sygnalistach
  • Marketing, zarządzanie
  • Umiejętności handlowe, coaching