Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie Rady Pedagogicznej Aleksandry Sozańskiej-Kut. Liczba godzin-4. Szkolenie w formie stacjonarnej lub online.


  • Data: 30.05.2024 16:00
  • Lokalizacja Zostanie ogłoszone

Cena: 2600

Opis

Program:
1. Krótkie omówienie budowy i zasady działania aparatu głosowego.
2. Emocje i ich wpływ na ciało i głos.
3. Ćwiczenia głosowe: oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne.
4. Elementy fizjoterapii w pracy nad głosem

Aleksandra Sozańska- Kut - wokalistka zespołu Spiritulas Singers Band, logopeda, rehabilitant głosu, doradca metodyczny muzyki

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 Organizator szkolenia :

„Akademia Rozwoju Edukacji” – Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kruszynie

www.projektyare.com , are@projektyare.com , tel. 606805867


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713