Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzący Leszek Możdżeń. Liczba godzin 4 . Cena 2100 zł


  • Data: 30.05.2024 17:00
  • Lokalizacja Zostanie ogłoszone

Cena: 2100

Opis


DEPRESJA ROZUMIESZ - POMAGASZ

Drodzy dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych - zapraszam do udziału dzieci i młodzież waszych placówek do udziału w szkoleniach - warsztatach na temat: Depresji wśród dzieci i młodzieży.

Dzięki w/w warsztatom dzieci i młodzież w Państwa placówkach szkolnych będzie mogła m.in. rozpoznać symptomy depresji i pozyska umiejętność postępowania w sytuacjach wykrycia zagrożenia zdrowia psychicznego u siebie, bądź rówieśników.


Szkolenie dla : Uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej, oraz uczniów  szkół ponadpodstawowych

Liczba godzin -  3 godziny ( 3 x 45 min. )

Szkolenie w formie stacjonarnej

OPIS

1. Zdobycie wiedzy na temat depresji, jej przyczyn, najczęstszych objawów

a). zwrócenie uwagi na potrzebę analizowania samopoczucia swojego i innych osób

b). wskazanie możliwych ścieżek poszukiwania pomocy dla siebie lub innych osób

c) pozyskanie umiejętności pomagania rówieśnikom w sytuacjach trudnych

2. Praca właściwa

a). wspólne obejrzenie filmu: Depresja młodzieńcza. Historia Amelii

b). praca w grupach 4 lub 8 grup w zależności od liczebności. Zadaniem grup będzie znalezienie odpowiedzi na pytania :

Gr. 1/5 - Jakie są objawy depresji?

Gr. 2/6 - Co można zrobić, by pomóc osobie chorej na depresję?

Gr. 3/7 - Jak wygląda świat widziany oczami osoby chorej na depresję?

Gr. 4/8 - Jak zmienia się życie osoby chorej na depresję po podjęciu przez nią leczenia?

3. Zajęcia integracyjne

a). zrobienie tematycznych przypinek

b). zajęcia ruchowo - integracyjne

4. Podsumowanie

Uczestnicy otrzymują karty pracy, tematyczne zapinki oraz dyplomy ukończeni warsztatów

Prowadzący:  mgr. Tomasz Możdżeń psychogerontolog, pedagog specjalny, erapeuta zajęciowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jeleniej Górze, pedagog specjalny, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od lat czynnie zaangażowany w sprawy osób niepełnosprawnych. Szczególnie w temacie depresji wśród dzieci i młodzieży - prowadzenie licznych prelekcji w szkołach jeleniogórskich.

Cena : 2100 zł


Kontakt:
Cezariusz Rudyk
Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
"Akademia Rozwoju Edukacji"
ul. Kasztanowa 29
59-700 Kruszyn
are@areprojekty.com
sekretariat@projektyare.com
www.projektyare.com
tel. 606805867
NIP 6121247547