Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie online Małgorzaty Nowak dla nauczycieli. Platforma ZOOM. Cena 2500 zł


  • Data: 10.06.2024 17:00
  • Lokalizacja Wydarzenie online

Cena: 2500

Opis

Jak dbać na co dzień o psychiczny komfort

Warsztaty redukcji stresu oparte o uważność, techniki somatyczne 

oraz  poznawczo-behawioralne

 Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat biologicznych i psychologicznych uwarunkowań reakcji stresowej oraz prezentacja metod regulowania napięcia psychofizycznego  poprzez techniki somatyczne oraz poznawczo-behawioralne.

Przedstawione metody i techniki można wykorzystać w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego nauczycieli  oraz  uczniów w starszym wieku szkolnym.


PROGRAM

  1.  Fizjologiczne podstawy reakcji stresowej oraz indywidualna podatność na stres;
  2. Teoria neuroplastyczności mózgu w rozwijaniu odporności psychicznej;
  3. Wykorzystanie technik relaksacyjnych i oddechowych do regulowania napięcia psychofizycznego;
  4. Rozwijanie samoregulacji z pomocą technik uważności i samowspółczucia
  5. Poznawczo-behawioralne techniki radzenia sobie z nadmiernym stresem
  6. Czas trwania zajęć: On-line 3 godziny zegarowe                                              Prowadząca: Małgorzata Nowak, trener treningu i warsztatu psychologicznego, nauczyciel uważności, trener technik relaksacyjnych dzieci i młodzieży, terapeuta TSR w trakcie certyfikacji.


„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel.606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713