Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych autorstwa dr Roberta Mertuszki. Ocenianie wewnątrzszkolne w kontekście kierunku 3. polityki oświatowej państwa. Cena 2900 zł


  • Data: 20.05.2024 17:00
  • Lokalizacja Zostanie ogłoszone

Cena: 2900

Opis

Cele kształcenia: 

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego.

Doskonalenie metod, form i technik oceniania.

Treści kształcenia:

  • Ocenienie wewnątrzszkolne jako element nadzoru pedagogicznego.
  • Rola i znaczenie oceniania w procesie edukacyjnym.
  • Uwarunkowania prawne oceniania w szkole.
  • Ocenianie w dokumentach szkolnych (statut szkoły, zasady oceniania wewnątrzszkolnego, przedmiotowe zasady oceniania)
  • Wewnątrzszkolne zasady oceniania – jak je tworzyć?


PROWADZĄCY : dr Robert Mertuszka – konsultant, pracownik naukowy

Forma Rady Pedagogicznej : stacjonarna lub online

Termin – do ustalenia

Liczba godzin: 4

Koszt szkolenia: 2900 zł

Kontakt:

are@projektyare.com

www.projektyare.com

tel. 606805867


ARE jest akredytowanym środkiem doskonalenia nauczycieli. Wystawiamy uczestnikom zaświadczenia.

W zależności od potrzeb radę możemy zorganizować w formie wyjazdowej.