Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

dr Natalia Najgiebauer . Szkolenia dla Rad Pedagogicznych w formie stacjonarnej lub online


 • Data: 14.06.2024 16:00
 • Lokalizacja Zostanie ogłoszone

Cena: 2700

Opis

Przykładowe tematy szkoleń dla uczniów i nauczycieli (4h):

 • Mediacje rówieśnicze,
 • Mediacje pracownicze,
 • Komunikacja wśród uczniów i nauczycieli,
 • Metody polubownego rozwiązywania konfliktów wśród uczniów,
 • Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
 • Biznes,
 • Coaching w biznesie,
 • Podstawy przedsiębiorczości.

Przykładowe tematy szkoleń dla pracowników(4h): 

 • Radzenie sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym;
 • Obsługa trudnego klienta ;
 • Asertywność i autoprezentacja;
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna;
 • Kodeks Etyki Urzędnika ;
 • Praca zespołowa;
 • Umiejętność radzenia sobie w konflikcie;

Przykładowe tematy szkoleń dla kadry zarządzającej (4h):

 • Zarządzanie zespołem w oparciu o autorytet nieformalny – lider zespołu;
 • Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • Zarządzanie czasem i miejscem pracy podległego zespołu;
 • Delegowanie zadań i uprawnień oraz ich egzekwowanie;
 • Asertywny menadżer;
 • Sztuka komunikacji w zespole,
 •  Skuteczne zarządzanie zespołem,
 • Cechy lidera. Motywacja w zespole.
 • Główne trendy w zarządzaniu zespołem pracowniczym w administracji publicznej;
 • Wystąpienia publiczne jako skuteczna forma przekazu;
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w administracji publicznej;

dr Natalia Najgiebauer – prawnik, mediator, coach – łącze ponad 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji  z umiejętnością uważnego słuchania i holistycznego podejścia do człowieka. Od 4 lat prowadzę zajęcia dla studentów na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu na kierunku Prawo i Prawo w Biznesie. Jako coach motywuję i współtowarzyszę w zmianie profesji, wzmacnianiu kompetencji zawodowych i społecznych oraz budowaniu drogi do niezależności.

Doradca Rozwoju Osobistego

Zakres zadań wykonywanych w ramach umowy zlecenie:

• sprzedaż produktów,

• usługi marketingowe,

• prowadzenie konsultacji nastawionych na rozwój osobisty

Mediator Sądowy wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

Prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych,

karnych.

Kontakt 

are@projektyare.com

tel. 606805867 

Cena rady online : 2700 zł 

Cena rady stacjonarnej od 3000 zł w zależności od kosztów dojazdu