Liczba godzin - 4. Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak . Szkolenie w formie online lub stacjonarnej . Cena szkolenia online-2700 zł


  • Data: 17.06.2024 16:00
  • Lokalizacja Zostanie ogłoszone

Cena: 2700

Opis


Mindfulness w edukacji.  Jak  Uważność może wspierać uczniów oraz nauczycieli  w radzeniu sobie ze stresem i wspomagać rozwój inteligencji emocjonalnej.

Cele szkolenia: Zapoznanie z podstawowymi założeniami praktyki uważności (mindfulness); poznanie  podstawowych technik nauczanych na treningach dla dorosłych oraz zapoznanie z  możliwościami  wprowadzania  uważności do praktyki szkolnej. Uczestnicy poznają przykłady ćwiczeń i  zabaw  rozwijających uważność (mindfilness) i współczucie  (comapssion),  a także  literaturę  przedmiotu  i pomoce do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Program kursu:

1. Co to jest mindfulness (uważność), jak może nas wspierać w codziennym radzeniu sobie ze stresem.

2. Rozumienie trudnych zachowań uczniów w kontekście teorii poliwagalnej S.Porgesa.

3, Wpływ postawy uważności u nauczyciela  na  funkcjonowanie  uczniów.

4. Jak można wprowadzać techniki mindfulness do pracy z dziećmi i młodzieżą

5. Ćwiczenia oparte na  uważności rozwijające uspokojenie i  zdolność do skupienia się.

6. Ćwiczenia z wykorzystaniem uważności i współczucia, jako metoda pomocna w kształceniu  inteligencji emocjonalnej  uczniów.

7. Przedstawienie dostępnej na polskim rynku wydawniczym literatury i pomocy oraz  zasobów internetu, które można wykorzystać do nauki uważności dla dorosłych, nastolatków i dzieci.

8. Informacje na temat certyfikowanych treningów mindfulness dla dorosłych, oraz szkoleń  dla nauczycieli  uważności dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel.606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713