Prowadząca- Jolanta Sokołowska . Liczba godzin- 4. Szkolenie Rady pedagogicznej w formie online lub stacjonarnej. Cena 3000 zł


  • Data: 13.06.2024 17:00
  • Lokalizacja Wydarzenie online

Cena: 3000

Opis

PODSTAWY  POMIARU  DYDAKTYCZNEGO

program szkolenia

1. Pojecie pomiaru, pomiaru dydaktycznego i diagnostyki edukacyjnej.

2. Taksonomia celów poznania:

    a) kategorie poznawcze,

    b) czynności ucznia.

3. Test – narzędzie pomiaru dydaktycznego:

   a) koncepcja testu,

   b) procedura budowania testu,

   c) plan testu,

   d) kartoteka testu.

4. Zadania – narzędzie pomiaru dydaktycznego:

   a) typologia zadań pisemnych,

   b) rodzaje zadań,

   c) przykłady zadań otwartych i zamkniętych.

5. Współczynniki statystyczne testu:

   a) miary tendencji centralnych,

   b) miary rozrzutu,

   c) analiza ilościowa zadań.

6, Interpretacja wskaźników:

   a) łatwość zadań,

   b) moc różnicująca zadań,

   c) rzetelność pomiaru.

7. Wynik surowy a wynik znormalizowany.

8. Wnioskowanie o rozwoju osiągnięć dydaktycznych ucznia, klasy, szkoły na podstawie systematycznej diagnozy zewnętrznej.

Jolanta Sokołowska - szkoleniowiec , trener , dydaktyk, specjalista pomiaru dydaktycznego  autor publikacji "Wokół diagnostyki edukacyjnej"

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713