Maciej Pronkiewicz. Szkolenie Rady Pedagogicznej . Cena 2600 zł. Liczba godzin 4


  • Data: 11.06.2024 17:00
  • Lokalizacja

Cena: 2600

Opis

  • Nauka instalacji oprogramowania i uruchamiania tablicy.
  • Poznanie oprogramowania dedykowanego do tablic interaktywnych oraz możliwości jego pozyskiwania.
  • Wymiana doświadczeń uczestników sieci dotyczących wykorzystania tablicy interaktywnej w edukacji.
  • Dzielenie się pomysłami  i przykładami dobrych praktyk w zakresie wykorzystania tablic

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

Formularz zgłoszeniowy

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713

Maciej Pronkiewicz- doradca metodyczny w zakresie informatyki,