Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Ryzykowne sytuacje wśród dzieci i młodzieży w świecie realnym i wirtualnym. Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej . Cena 2700 zł


  • Data: 26.05.2023 15:00
  • Miejsce: Zostanie ogłoszone

Cena: 2700

Opis

Ryzykowne sytuacje wśród dzieci i młodzieży w świecie realnym i wirtualnym 

Program szkolenia 

Prezentacja audiowizualna z wykładem „Ryzykowne sytuacje wśród dzieci i młodzieży w świecie realnym i wirtualnym ”  

1. Uzależnienia od mediów cyfrowych.

2. Patologie moralne w sieci.             

3. Dzieci w wielkiej sieci.

4. Jak nauczyć dziecko mądrego korzystania z zasobów Internetu?

 5. (Nie)Bezpieczny komputer.

6. Gry komputerowe – zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw 

7. Czym jest fonoholizm i  cyberbullying?

8. Cyberświat – możliwości i ograniczenia.. 

9. Infoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu.)

Wykładowcy:

dr Anna Andrzejewska -  pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Autorka książek m. in.: „Patologie moralne w sieci (2009), „Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „(Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień”(2008). „Magia szklanego ekranu – zagrożenia płynące z telewizji” (2007), Zajmuje się  edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.

prof. dr hab. Józef Bednarek - pedagog, dydaktyk, medioznawca. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych. Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji, m. in. „Przemoc i agresja w sieci - cyberbullying” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „Multimedia w kształceniu” (2006), „Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych” (2005), „Media w nauczaniu” (2002). Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, na których przedstawiał referaty i komunikaty z badań. Kierownik projektów badawczych. Promotor prac magisterskich i doktorskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykładowca wielu szkoleń   i warsztatów. Przedmiotem zainteresowań jest świat wirtualny – jego możliwości i zagrożenia.

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713