Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Oferta szkoleń rad pedagogicznych autorstwa dr Roberta Mertuszaki


  • Data: 03.06.2024 17:00
  • Lokalizacja

Cena: 2600

Opis

KOMPETENCJE SPOŁECZNE- KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SZKOLE

Przedstawiamy ofertę szkoleń rad pedagogicznych autorstwa dr Roberta Mertuszki.

Tematyka rad:

  • Praca metodą doświadczenia i eksperymentu. Wokół problemów współczesnej metodyki nauczania.
  • Kompetencje społeczne -  komunikacja interpersonalna w szkole.
  • Jak kształcić i rozwijać kompetencje przyszłości? Planowanie i realizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
  • Od projektu edukacyjnego do edukacji odwróconej – wokół wybranych problemów z zakresu metodyki nauczania.
  • Jak rozmawiać  z uczniem o wartościach? Wartości i wartościowanie we współczesnej szkole (przedszkolu)
  • Efektywna komunikacja sposobem rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Koszt realizacji rady pedagogicznej w formie online 1750 zł.

Liczba godzin – 4 godz. lekcyjne

Istnieje możliwość realizacji rady pedagogicznej w formie stacjonarnej.

Robert Mertuszka - doktor nauk humanistycznych, trener, wykładowca; ekspert z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia kompetencji ucznia; specjalista z zakresu edukacji polonistycznej na wszystkich etapach edukacyjnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, konsultant DODN

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

ARE posiada  akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel.606805867