Prowadzący : dr Robert Mertuszka. . Szkolenie Rady Pedagogicznej. Cena 2600 zł


  • Data: 13.06.2024 16:00
  • Lokalizacja Wydarzenie online

Cena: 2600

Opis

„Wartości. Postawy. Wybory. Czyli jak rozmawiać z uczniem o współczesnym systemie wartości?”

 

Treści kształcenia: 

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

2. Definicja i klasyfikacja wartości.

3. Wartości uniwersalne – czym są i jak je rozumieć?

4. Wartości i antywartości we współczesnym świecie.

5. Warunki skutecznego wprowadzania dziecka w świat wartości w szkole. Rola nauczyciela

6. Jak rozmawiać o wartościach na lekcji – w kręgu kompetencji kluczowych.

Zagadnienia merytoryczne – cele:

Uczestnik po szkoleniu:

1. Zna założenie polityki oświatowej państwa w zakresie wychowania do wrażliwości naprawdę, dobro, etc.

2. Potrafi zaplanować pracę z uczniem odpowiednio definiując wartości i ich znaczenie we współczesnym świecie.

3. Potrafi powiązać kompetencje kluczowe z wychowaniem do wartości i kształtowaniem postaw uczniowskich.


Program:

Wykład:  

1.Wychowanie do wartości w ujęciu oświatowym.

2. Świat wartości współczesnego młodego człowieka – wstęp do rozważań o roli szkoły

Dyskusja/warsztaty: 

1. Jak rozmawiać z uczniem o wartościach?

2. Czy lekcja/szkoła to dobry czas/miejsce na kształtowanie postaw?


„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel.606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713