Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

WRACAMY DO ZABAWY Prowadząca : Janina Huterska-Górecka. Szkolenie Rady Pedagogicznej. Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego. Cena : 2400 zł


  • Data: 24.05.2024 17:00
  • Lokalizacja Wydarzenie online

Cena: 2400

Opis

Wracamy do zabawy!
O zabawie swobodnej, jako podstawowej, niezbywalnej formie aktywności dziecka 

w przedszkolu i sposobach jej wykorzystania w strategii edukacyjnej nauczyciela 

w urzeczywistnianiu celów wychowawczo-profilaktycznych (dydaktycznych).


Adresaci szkolenia:

Nauczycielki wychowania przedszkolnego.

Uzasadnienie tematu szkolenia:

Wspólcześnie, w edukacji przedszkolnej, zwraca się uwagę na organizację warunków,
w których dzieci będą miały szansę/możliwość przebywania i nabywania doświadczeń zgodnie z potrzebami rozwojowymi wieku,
a nauczyciel kierować się będzie „złotym” przekazem pedagogiki:

„Dzieciństwo służy do zabawy”. ( C. Claperede)

„Zabawa oddziałuje na dziecko silniej niż nauczanie”. (L. Wygotski)

„Nabawione dziecko, to kompetentny dorosły”.( A. Brzezińska)

oraz Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, w tym:”Warunki i sposób realizacj”.

Kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022- MEiN.

A także, krytycznym pytaniem:

„Czy zabawa swobodna–  to zaniedbany dziś obszar pracy nauczyciela i funkcjonowania dzieci?

 

PROGRAM

Cel główny szkolenia:
Uporządkowanie wiedzy nauczycieli, związanej z wartością edukacyjną i diagnostyczną zabawy swobodnej dziecka.
Rozumienie znaczenia własnej aktywności dzieci dla zdobywania doświadczeń i efektywnego uczenia się.
Budzenie refleksji nauczyciela…”Poza utarte szlaki i rutynę zawodową”.

Cele szczegółowe:

  • rozumienie  - jak uczą się dzieci;
  • dostrzeganie wartości zabawy dla nabywania kluczowych umiejętności dzieci i urzeczywistniania
    założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  • rozumienie konieczności organizowania warunków sprzyjających swobodnej/twórczej zabawie dzieci;
  • pojmowanie roli nauczyciela jako organizatora warunków i  inspiratora rozwijania zabaw dzieci;
  • uporządkowanie wiedzy związanej dobrymi praktykami w zakresie aranżacji przestrzeni do zabaw swobodnych;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela

budzenie autorefleksji i decyzji do wdrażania zmian w swoim warsztacie pracy

Treści szkolenia:

Odpowiedź na kluczowe  pytania:

Dlaczego?

Po co?

Jak?

                           zabawa swobodna w przedszkolu.

DLACZEGO?
Teoria – Zabawa jest…
 
Właściwości zabawy

1. Pierwiastki zabawy

2. Konteksty zabawy

3. Funkcje zabawy
PO CO?
Znaczenie zabawy dla rozwoju dziecka.

JAK?     

Implikacje pedagogiczne do organizacji warunków swobodnej zabawy
w przedszkolu. Przykłady.

oraz 

omówienie przykładowych propozycji narzędzi do autorefleksji nauczyciela

1. Diagnoza warunków do zabawy

2. Diagnoza zabawy

3. Diagnoza dziecka w zabawie

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

Dostrzega w zabawie swobodnej wartość dla rozwoju i edukacji dziecka oraz urzeczywistniania założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Potrafi krytycznie ocenić warunki własnego warsztatu pracy” –Wie, jak rozumieć czas i przestrzeń do zabawy – czyli, co i kiedy dziecku wolno w przedszkolu. Wie, jak nie ograniczać, a inspirować swobodne działania dzieci. Zna przykłady dobrej praktyki, wspierającej rozkwit zabawy dzieci. Wie, jak podnieść jakość własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem narzędzi do obserwacji zabawy dzieci i dzieci w zabawie.  Wykazuje refleksję na temat pojęcia – Co jest dobrą zabawką dla dziecka. Wykazuje refleksję i gotowość do zmian w swojej praktyce.

Literatura:

   Huizinga J, Zabawa jako źródło kultury.

   Brzezińska, A., Czub, T., Lutomski, G., Smykowski, B(red.). (2000). Dziecko w zabawie i świecie      języka (wyd. 2). Poznań: Zysk i S-ka

Waloszek D., Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Założenia, treści, organizacja.

Waloszek D., Zabawa. Edukacja.

Waloszek D. (red.), Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie.

Materiały dla uczestników szkolenia:

Opracowania własne: Janina Huterska-Górecka

Artykuł „Czym w zabawie może być patyk?” – zamieszczone w elektronicznym czasopiśmie dla refleksyjnych nauczycieli INSPIRATOR https://www.fedr.pl/

Scenariusz opowiadania „Nie dam, bo moje”.

Opowiadanie „Nie dam, bo moje”.

Arkusze do refleksji nauczyciela :

- „Diagnoza warunków do zabawy”

- „Diagnoza zabawy”

- Diagnoza dziecka w zabawie”.

Janina Huterska-Górecka: Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.Długoletni ekspert w awansie zawodowym nauczyciela Specjalista ds. wsparcia placówek w rozwoju. Za działalność pedagogiczną z dziećmi i nauczycielami, uhonorowana Nagrodą im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz,

"Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

CENA – 2400 ZŁ 

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713