Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Stacjonarne szkolenie Rady Pedagogicznej. Robot edukacyjny PHOTON


  • Data: 29.05.2024 15:00
  • Lokalizacja

Cena: 2500

Opis

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia nauczycieli zaprasza na szkolenia z zakresu podstaw obsługi robota edukacyjnego PHOTOPN

 

1. Robot edukacyjny Photon - szkolenie podstawowe – 4 h
Opis

Podstawowe szkolenie, które pozwoli uczestnikom poznanie standardowych interfejsów obsługi robota Photon, takich jak: Photon Draw, Photon Badge, Photon Bloks. Ukończenie szkolenia gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na techniczne przygotowanie sprzętu do zajęć, instalacji oprogramowania, doboru interfejsu do poziomu funkcjonowania uczniów, wykorzystania czujników robota. Zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom na planowanie i opracowanie interdyscyplinarnych scenariuszy lekcji, podczas których wybrane aktywności realizowane będą z wykorzystaniem Photona.
Cele
● wprowadzenie w podstawy obsługi robota,

● zapoznanie z możliwościami edukacyjnymi robota,

● przygotowanie do prowadzenia zajęć w oparciu o dedykowane scenariusze zajęć, zgodne z podstawą programową.

2. Robot edukacyjny Photon - szkolenie z wybranego modułu- 4 h
Szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem następujących zestawów edukacyjnych Photon:

Ekologia (poziom: przedszkole i szkoła podstawowa) przygotowane aktywności pozwolą kształtować wśród uczniów postawy proekologiczne i promować szacunek dla środowiska naturalnego

Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) – (poziom: uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wszystkich etapach) – nauczyciele uczestniczący w szkoleniu będą mogli poznać metody aktywizujące, pozwalające wykorzystać robota edukacyjnego Photon do przeprowadzenia aktywności z uczniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi,

Edukacja Społeczno-Emocjonalna (SEL) - (poziom: przedszkole i szkoła podstawowa) poznanie przez uczestników szkolenia aktywności i gotowych scenariuszy pozwalających na organizację wsparcia rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci,

Cele:

● wprowadzenie w podstawy obsługi robota,

● zapoznanie z dostępnymi aplikacjami i integracjami,

● omówienie założeń wybranego modułu oraz metodyki pracy,

● przygotowanie do prowadzenia zajęć w oparciu o dołączone do zestawu scenariusze ćwiczeń i projektów, przy użyciu dostępnych interfejsów i dołączonych pomocy dydaktycznych (w zależności od modułu, m.in.: maty edukacyjne, fiszki, kostka edukacyjna, akcesoria takie jak np. uchwyt do markera.

Prowadzący – mgr Maciej Pronkiewicz – specjalista w zakresie robotyki i informatyki. Doradca metodyczny

Szkolenie stacjonarne w siedzibie zamawiającego.

ARE wystawia wszystkim uczestnikom certyfikaty.

Cena szkolenia – 2500 za każdy moduł + koszty dojazdu do zamawiającego

Kontakt :

are@projektyare.com

www.projektyare.com

606805867