Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Prowadzący: mgr Roman Binkiewicz . Termin -PAŹDZIERNIK 2021r. Szkolenie online dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Platforma ZOOM. Cena 120 zł. Liczba godzin - 10


 • Data: 24.05.2023 16:00
 • Lokalizacja Wydarzenie online

Cena: 120

Opis

Program kursu

1.  Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.  Przepisy regulujące organizację turystki szkolnej - 2 godziny wykładu. 

2. Organizacja wycieczek szkolnych - 2 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń:

 • formy i rodzaje turystyki szkolnej,
 • planowanie działalności krajoznawczo- turystycznej w szkole,
 • planowanie wycieczek szkolnych,
 • program wycieczki szkolnej,
 • obowiązująca dokumentacja pedagogiczna i finansowa,
 • współpraca z biurami turystycznymi.     

3.  Obowiązki kierownika wycieczek  - 1 godzina wykładu i 0,5 godziny ćwiczeń:

 • przed wycieczką,
 • w czasie wycieczki,
 • po zakończeniu wycieczki.      

4.  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, obowiązujące w tym zakresie przepisy - 1,5 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń:

 • podczas przejazdu,
 • w czasie pobytu w obiektach,
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 • zapobieganie wypadkom,
 • poruszanie się po drogach , szlakach turystycznych ( pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem, w górach),
 • bezpieczeństwo w czasie kąpieli i nauki pływania .   

 5.   Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  - 1 godzina wykładu:

 • podręczna apteczka.
 • współpraca ze służbą medyczną.                

Razem : 10 godzin dydaktycznych.

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej  w terminie do  5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713