Zespół naukowy

Nadzór nad badaniami prowadzą:
1. prof. dr hab. Józef Bednarek
2. dr Anna Andrzejewska
3. dr Robert Mertuszka