Wyniki badań ankiety "Wpływ pandemii na uzależnienie od internetu"

WYNIKI BADAŃ DOTYCZĄCYCH ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PANDEMII COVID 19


1. Nadzór merytoryczny nad badaniami oraz wynikami badań : prof. dr hab. Józef Bednarek oraz dr Anna Andrzejewska

2. Autor badań - Cezariusz Rudyk

3. Badanie zostało przeprowadzone wśród:

  • uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych – 8 szkół podstawowych
  • uczniów szkół średnich – 4 szkoły.

4. Uczniowie pochodzili z województw : dolnośląskiego , wielkopolskiego i lubuskiego.

5. W badaniach udział wzięło łącznie 951 uczniów. Badania przeprowadzono w terminie IV-VI 2021 roku.6. W podziale na płeć uczestników udział w badaniach wzięła zbliżona liczba dziewcząt i chłopców.


7. Ze względu na miejsce zamieszkania w badaniu wzięło udział więcej uczniów zamieszkujących miasta.


8. Wybrane wyniki badań:

a) Uczestników badania zapytano, jak w skali szkolnej oceniają zajęcia online prowadzone przez nauczycieli:


b) W pytaniu nr 5 zapytano uczniów, czy podoba im się nauka zdalna bez konieczności chodzenia do szkoły.


c) W związku z pandemią zapytano uczniów z jakiego sprzętu korzystają przy zajęciach zdalnych:


d) ile godzin dziennie spędzasz przy komputerze w celach edukacyjnych (zajęcia zdalne , odrabianie zadań):


e) ile godzin dziennie spędzasz przy komputerze w celach rozrywkowych:


f) Zapytano uczniów, czy zaobserwowali niepokojące sygnały dotyczące stanu zdrowia w okresie pandemii:



g) Czy słyszałeś o niepokojących sygnałach dotyczących zwiększonej agresji fizycznej:


h) A gdyby nie było internetu:

Pełne wnioski z przeprowadzonych badań są obecnie w opracowaniu i będą podstawą do przygotowania oferty edukacyjnej ośrodka.