Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Hikikomori – wejście do środka i niewychodzenie na zewnątrz, ograniczenie się do przebywania w zamkniętej przestrzeni, domu, pokoju. Hikikomori ma także znaczenie wagarów lub odmowy pójścia, uczęszczania do szkoły. Przykłady zachowań charakterystycznych dla uzależnionych: wychodząc ze swej „kryjówki”, uważa, aby nikogo nie spotkać, np. w drodze do toalety; rodzice często zostawiają mu jedzenie pod drzwiami; kontaktując się ze światem zewnętrznym, najczęściej używa do tego Internetu.


 • Data: 31.12.2021 16:51
 • Lokalizacja Zostanie ogłoszone

Opis

Przyczyny:

 • Presja społeczeństwa, środowiska, rodziny, strach przed porażką. Hikikomori zwykle zaczyna się jako odmowa uczęszczania do szkoły (tōkō-kyohi). Młodzi ludzie czują się często przytłoczeni wysokimi oczekiwaniami ich otoczenia i konkurencją. Uczniowie z reguły muszą uczęszczać na dodatkowe zajęcia prywatne po szkole. Od mężczyzn oczekuje się ukończenia dobrych studiów, znalezienia dobrej pracy i założenia rodziny. Zamknięcie się w pokoju jest formą eskapizmu, ucieczki od oczekiwań innych ludzi. Naganna jest każda odmienność od zwyczajów, reguł grupy.
 • Rozbieżność, kontrast pomiędzy własnymi prawdziwymi uczuciami i pragnieniami a zachowaniem prezentowanym na zewnątrz (hon’ne to tatemae, ang. „inner feelings and public display”, „prawdziwe ego” a „twarz publiczna”) popychają ich do izolacji.
 • Sytuacja finansowa. Zamożna klasa średnia ma środki finansowe na zapewnienie bytu i opieki dorosłemu dziecku. W rodzinach gorzej usytuowanych dzieci muszą rozpoczynać pracę wcześnie.
 • Sytuacja rodzinna. Rodzice często nie potrafią rozpoznać początkowej izolacji swojego dziecka lub niewłaściwie reagują, a rozpieszczanie dziecka i nadopiekuńczość oraz wzajemna silna zależność, jak to ma miejsce zwłaszcza w związku matka-syn (amae), upośledza niezależność młodzieży. Po II wojnie światowej zaszły w Japonii ogromne zmiany demograficzne z wieloma konsekwencjami dla społeczeństwa. Wzrosła średnia długość życia, ale jednocześnie drastycznie spadł wskaźnik urodzeń. Większość dzieci ma zarówno starszych rodziców, jak i mniej rodzeństwa niż ich rodzice w dzieciństwie. Dzieci nie muszą rywalizować o uwagę rodziców. Cała energia i oczekiwania rodziców skupiają się na niewielu dzieciach, których pragnienia są spełnione i które nie uczą się stawiać czoła presji i zwyciężać.
 • Sytuacja na rynku pracy. Długotrwała stagnacja gospodarcza zmieniła japoński rynek pracy. Deregulacja rynku pracy w następstwie globalizacji i przedłużającego się spowolnienia gospodarczego od początku lat 90. doprowadziła do drastycznego spadku stałego zatrudnienia. Podczas gdy poprzednie pokolenia pracowników mogły polegać na pracy w swojej firmie aż do emerytury, dzisiaj ci, którzy wchodzą na rynek często nie mogą znaleźć pracy. Zmusza to do reorientacji tradycyjnych celów życiowych. 
 • Kontakt - are@projektyare.com
 • strona internetowa - www.projektyare.com
 • tel. 606805867
 • formularz zgłoszeniowy