Cezariusz Rudyk
Prezes Akademi Rozwoju Edukacji


WSPIERANIE UZDOLNIEŃ - KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW