Mindfulness w edukacji - zmiana terminu


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak. Liczba godzin - 4


  • Data: 15.10.2021 16:00
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 105

Opis


Mindfulness w edukacji.  Jak  Uważność może wspierać uczniów oraz nauczycieli  w radzeniu sobie ze stresem i wspomagać rozwój inteligencji emocjonalnej.

Cele szkolenia: Zapoznanie z podstawowymi założeniami praktyki uważności (mindfulness); poznanie  podstawowych technik nauczanych na treningach dla dorosłych oraz zapoznanie z  możliwościami  wprowadzania  uważności do praktyki szkolnej. Uczestnicy poznają przykłady ćwiczeń i  zabaw  rozwijających uważność (mindfilness) i współczucie  (comapssion),  a także  literaturę  przedmiotu  i pomoce do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Program kursu:

1. Co to jest mindfulness (uważność), jak może nas wspierać w codziennym radzeniu sobie ze stresem.

2. Rozumienie trudnych zachowań uczniów w kontekście teorii poliwagalnej S.Porgesa.

3, Wpływ postawy uważności u nauczyciela  na  funkcjonowanie  uczniów.

4. Jak można wprowadzać techniki mindfulness do pracy z dziećmi i młodzieżą

5. Ćwiczenia oparte na  uważności rozwijające uspokojenie i  zdolność do skupienia się.

6. Ćwiczenia z wykorzystaniem uważności i współczucia, jako metoda pomocna w kształceniu  inteligencji emocjonalnej  uczniów.

7. Przedstawienie dostępnej na polskim rynku wydawniczym literatury i pomocy oraz  zasobów internetu, które można wykorzystać do nauki uważności dla dorosłych, nastolatków i dzieci.

8. Informacje na temat certyfikowanych treningów mindfulness dla dorosłych, oraz szkoleń  dla nauczycieli  uważności dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

mgr Małgorzata Nowak -  pracuję w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy łącząc obowiązki wicedyrektora oraz prowadząc diagnozę pedagogiczną i zajęcia psychoedukacyjne. Od 20 lat pogłębiam wiedzę i umiejętności w zakresie psychoedukacji i terapii psychologicznej uczestnicząc w licznych szkoleniach  oraz treningach. Ukończyłam dwuletnią szkołę trenerską  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, aktualnie uczestniczę w certyfikowanym szkoleniu w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Praktykę uważności zgłębiam od 2016r., uczestniczyłam w certyfikowanym szkoleniu, odosobnieniach medytacyjnych oraz szkoleniu dla nauczycieli mindfulness organizowanym przez Mindfulness Association Poland. Od kilkunastu lat prowadzę  szkolenia i treningi w zakresie psychoedukacji oraz wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ośrodkach doskonalenia nauczycieli na Dolnym Śląsku.  

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel.606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713