Program dla uczniów szkół podstawowych i średnich "Przywróćmy normalność"


Program terapeutyczny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z udziałem psychoterapeutów, psychiatrów i psychologów. W ramach projektu konsultacje dla nauczycieli i szkolenie Rady Pedagogicznej


  • Data: 01.09.2021 16:33
  • Miejsce: Zostanie ogłoszone