Humanistyka szkolna jako wyzwanie dla współczesnej, nowoczesnej szkoły

30.11.2021

Prowadzący: dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej

Higiena pracy głosem

13.12.2021

Prowadzący: mgr Aleksandra Sozańska-Kut. Szkolenie dla nauczycieli spoza terenu województwa dolnośląskiego

Czytaj więcej

Techniki i sposoby pracy z uczniem. Co pozostawić z edukacji zdalnej?

07.12.2021

Prowadzący: dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej

Strategie efektywnego uczenia się na lekcjach (w tym lekcjach zdalnych)

07.12.2021

Prowadząca: mgr Beata Domerecka

Czytaj więcej

Promocja placówki oświatowej – szkoła XXI wieku. Konkurencyjny rynek edukacyjny jako wyzwanie

01.12.2021

Prowadzący: dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej

Obowiązki i prawa nauczyciela

18.11.2021

Prowadząca: mgr Wanda Derska

Czytaj więcej

Pedagogika specjalna a Edukacja włączająca.

20.10.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miluch Szewczyk

Czytaj więcej

Nauka zdalna konsekwencje prawne dla nauczycieli

04.10.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Komunikacja interpersonalna sposobem do lepszego poznawania siebie i innych. Techniki rozwiązywania konfliktów.

30.09.2021

Prowadzący: dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej

Bezpieczni w cyberprzestrzeni

22.09.2021

Prowadzący : prof. dr hab. Józef Bednarek , dr Anna Andrzejewska. Szkolenie z udziałem rodziców

Czytaj więcej

Wróćmy do zabawy

23.09.2021

Prowadząca: mgr Janina Huterska- Górecka. Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli

Czytaj więcej

Trening Twórczego myślenia

06.12.2021

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

Czytaj więcej

Metoda eksperymentu w edukacji

08.12.2021

Szkolenie Rady Pedagogicznej - wszystkie typy szkół - dr Robert Mertuszka

Czytaj więcej