Szkolenia Rad Pedagogicznych


Odpowiedzialność prawna nauczyciela - obowiązki i prawa -

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

02.06.2021

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak

Czytaj więcej

Kształtowanie umiejętności uczenia się

12.06.2021

Prowadząca: mgr Beata Domerecka

Czytaj więcej

Kompetencje i Umiejętności kluczowe podstawą współczesnego uczenia się

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Interpretacja jakościowa wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych podstawą projektowania pracy nauczyciela

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych w szkole - aspekty prawne.

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Style poznawcze i techniki samodzielnego uczenia się.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Strategie efektywnego uczenia się na lekcjach (w tym lekcjach zdalnych)

12.06.2021

Prowadząca: mgr Beata Domerecka

Czytaj więcej

Kadry w placówce oświatowej

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Innowacje i eksperymenty jako programy rozwojowe szkoły.

06.02.2020

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Rozpoznawanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej

13.06.2021

Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak

Czytaj więcej

Jak zbierać i wykorzystywać dane o procesie edukacyjnym organizowanym na lekcjach?

12.06.2021

Prowadząca: mgr Beata Domerecka

Czytaj więcej

Projekt edukacyjny jako interdyscyplinarne uczenie się.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Profil szkoły podstawą ewaluacji wewnętrznej placówki.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miluch Szewczyk

Czytaj więcej

Placówka oświatową w okresie COVID-19.

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Pedagogika specjalna a Edukacja włączająca.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miluch Szewczyk

Czytaj więcej

Nauka zdalna konsekwencje prawne dla nauczycieli

11.06.2021

Prowadzący: mgr Robert Mangold

Czytaj więcej

Uczeń zdolny. Formy i metody pracy rozwijające uzdolnienia.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej

Doskonalenie kompetencji kluczowych.

13.06.2021

Prowadząca: mgr Ewa Miłuch-Szewczyk

Czytaj więcej