ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SZKOLE


Prowadzący - Robert Mangold. Termin - 15.06.2021 r. Cena - 57 zł. Liczba godzin- 3


 • Data: 15.06.2021 11:00
 • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 57

Opis


Program szkolenia

Zamówienia publiczne w szkole

 • Najważniejsze zmiany prawa zamówień publicznych w 2021 r. i ich konsekwencje dla szkół.
 1. Nowe progi ustawowe.
 2. Wyłączenia stosowania PZP.
 3. Określenie wartości szacunkowej.
 4. Regulamin wewnętrzny zamówień w szkole- przykłady.
 5. Rejestr zamówień w szkole.
 6. Zasada konkurencyjności.
 7. Umowy w zamówieniach – istotne elementy i przykłady.
 8. Pytania uczestników.

Robert Mangold – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. Ukończył również na tym wydziale drugi kierunek studiów Administracja, specjalność: Zarządzanie.W 2001 r. przebywał na stypendium naukowym na LMU w Monachium. Odbył praktykę i pracował w dziale prawnym Konsulatu Generalnego RP w Monachium zajmując się pomocą prawną dla polskich obywateli i podmiotów gospodarczych.
Od 2002 r. jako doradca, zajmuje się pomocą prawną dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Współpracuje z kancelariami prawnymi w zakresie prawa zamówień publicznych.
Ekspert w zakresie funduszy unijnych: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ekspert oceniający projekty współfinansowane przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Redaktor merytoryczny periodyku "Pomoc finansowa UE dla przedsiębiorców 2007 - 2013" Beck Info Biznes.Prowadzi wykłady na uczelniach z prawa oświatowego i zamówień publicznych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorców. Posiada doświadczenia zawodowe w przygotowywaniu kontraktów i prowadzeniu postępowań przetargowych.Ekspert DARR w zakresie pomocy dla przedsiębiorców. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim.Autor publikacji książkowych i artykułów.

"Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

CENA – 57 ZŁ 

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713