Rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w świetle prawa


Prowadzący: mgr Stanisław Szelewa. Liczba godzin - 3


  • Data: 28.05.2021 11:00
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 57

Opis

Program szkolenia

1. Definicja godziny ponadwymiarowej i jej konsekwencje praktyczne

2. Doraźne zastępstwa - definicja, zasady wypłaty, regulamin zastępstw doraźnych w szkole.

3. Godziny ponadwymiarowe przy uśrednionym czasie pracy nauczyciela.

4. Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

5. Pensum i godziny kadry kierowniczej.

6. Zakres regulacji tematyki godzin ponadwymiarowych przez organ prowadzący.

7. Problem gotowości nauczyciela do pracy.

8. Wynagrodzenie nauczyciela w dniach bez zajęć dydaktycznych z uczniami.

   a) Wynagrodzenie za dni świąteczne,

   b) Wynagrodzenie za dni wolne od zajęć -  okres przerwy świątecznej                     i dodatkowe dni wolne od pracy ( dni dyrektorskie),

   c) Dni szczególne: Dzień Edukacji Narodowej, rekolekcje, rozpoczęcie                        i zakończenie roku szkolnego,

   d) delegacje i szkolenia,

   e) wycieczki szkolne,

   f) inne sytuacje.

Stanisław Szelewa - Nauczyciel dyplomowany  i dyrektor szkoły -  nagrodzony nagrodą MEN i 4-krotnie  nagrodą Kuratora Oświaty,
Były radny i przewodniczący Rady Miejskiej, delegat na sejmik samorządowy województwa. Autor oryginalnego systemu finansowania oświaty samorządowej w oparciu o lokalne standardy , artykułów na temat finansów oświaty, kształcenia zawodowego i edukacji specjalnej w „Dyrektorze Szkoły” i „Wspólnocie”. Współpracownik ORE i MEN - autor i współautor raportów z zakresu zarządzania oświatą, edukacji specjalnej , finansów i edukacji zawodowej. Były dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie w Świdnicy z 20-letnim stażem. Autor książki „Jak zarządzać nieruchomością szkolną”.


„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej  w terminie do  5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713