Podstawy pomiaru dydaktycznego


Prowadząca- Jolanta Sokołowska . Liczba godzin- 3


 • Data: 25.05.2021 16:00
 • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 65

Opis

PODSTAWY  POMIARU  DYDAKTYCZNEGO

program szkolenia

 • Pojecie pomiaru, pomiaru dydaktycznego i diagnostyki edukacyjnej.
 • Taksonomia celów poznania:
 • kategorie poznawcze,
 • czynności ucznia.
 • Test – narzędzie pomiaru dydaktycznego:
 • koncepcja testu,
 • procedura budowania testu,
 • plan testu,
 • kartoteka testu.
 • Zadania – narzędzie pomiaru dydaktycznego:
 • typologia zadań pisemnych,
 • rodzaje zadań,
 • przykłady zadań otwartych i zamkniętych.
 • Współczynniki statystyczne testu:
 • miary tendencji centralnych,
 • miary rozrzutu,
 • analiza ilościowa zadań.
 • Interpretacja wskaźników:
 • łatwość zadań,
 • moc różnicująca zadań,
 • rzetelność pomiaru.
 • Wynik surowy a wynik znormalizowany.
 • Wnioskowanie o rozwoju osiągnięć dydaktycznych ucznia, klasy, szkoły na podstawie systematycznej diagnozy zewnętrznej.

Jolanta Sokołowska - szkoleniowiec , trener , dydaktyk, specjalista pomiaru dydaktycznego  autor publikacji "Wokół diagnostyki edukacyjnej"

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej  w terminie do  5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713