„Marketingowa skuteczność szkoły na konkurencyjnym rynku edukacyjnym”


Prowadzący : dr Robert Mertuszka. Liczba godzin - 2


  • Data: 14.05.2021 16:00
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 57

Opis

 „Marketingowa skuteczność szkoły na konkurencyjnym rynku edukacyjnym”
Cele ogólne: wykształcenie umiejętności tworzenia planów marketingowych placówki oświatowej według kryteriów marketingu mix.
Cele szczegółowe: wskazanie sposobów osiągnięcia przewagi konkurencyjnej szkoły w najbliższym otoczeniu edukacyjnym. Wskazanie sposobów pozyskiwania wiedzy na temat nowych mediów i technologii. Wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji multimedialnej. Wskazanie sposobów poznawania specyfiki funkcjonowania w charakterystycznym dla szkoły otoczeniu społecznym. Ćwiczenie metod prowadzenia szkolnych kampanii marketingowych. Wskazanie możliwości wykorzystania potencjału portali społecznościowych. Kształtowanie wizerunku szkoły w kontekście polityki regionalnej.
Treści kształcenia: sposoby pozyskiwania społeczności lokalnej dla budowania wizerunku szkoły. Konkurencyjność szkół. Public Relations szkoły.

Robert Mertuszka -  doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, konsultant DODN we Wrocławiu, nauczyciel akademicki, publicysta, edukator z zakresu: edukacji polonistycznej, dziennikarskiej, komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku instytucji.
Szkolenie online dla dyrektorów szkół i nauczycieli.

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej  w terminie do  5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713