Etapy procesu uczenia się i warunki wspierające ten proces w szczególnym czasie pandemii i nauki zdalnej


Prowadząca: mgr Beata Domerecka. Liczba godzin - 3


  • Data: 18.05.2021 11:00
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 57

Opis

Program

Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat etapów procesu uczenia się, pogłębienie wiedzy na temat warunków, jakie stworzyć powinien nauczyciel, by proces uczenia się uczniów przebiegał w sposób efektywny, refleksja nad własnym procesem uczenia się oraz warunkami sprzyjającymi temu procesowi, planowanie procesu wspierającego zespołowe uczenie się nauczycieli.

Beata Domerecka -  trenerka związana z Uniwersytetem Jagiellońskim - partnerem w dwu projektach systemowych poświęconych ewaluacji i przywództwu edukacyjnemu,  ekspertka współodpowiedzialna za obszar „przywództwo dla uczenia się” w projekcie przywództwa edukacyjnego, autorka scenariuszy w tym obszarze, a także autorka publikacji związanych z analizami wyników ewaluacji zewnętrznych w zakresie organizacji procesów edukacyjnych, współautorka publikacji o ramowych planach nauczania, współautorka poradnika dla poradni psychologiczno – pedagogicznych na temat sposobu wspierania szkół i placówek.
Była dyrektorką szkoły przez trzy kadencje, a także nauczycielką języka polskiego oraz informatyki. Szczególnie zainteresowana procesami edukacyjnymi w szkole. Współpracuje z wieloma podmiotami prowadzącymi zajęcia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół: Uniwersytetem Jagiellońskim (studia podyplomowe z zarządzania oświatą), Centrum Edukacji Obywatelskiej (studia podyplomowe Lider Oświaty, oraz mentor w kursach internetowych), Szkołą Edukacji, firmami szkoleniowymi (warsztaty dla rad pedagogicznych oraz dyrektorów szkół i placówek). Autorka bardzo wielu publikacji z zakresu edukacji.


„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel.606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej  w terminie do  5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713