02 Feb
02Feb

Pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy łącząc obowiązki wicedyrektora oraz prowadząc diagnozę pedagogiczną i zajęcia psychoedukacyjne. Od 20 lat pogłębiam wiedzę i umiejętności w zakresie psychoedukacji i terapii psychologicznej uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz treningach. Praktykę uważności zgłębiam od 2016r., uczestniczyłam w certyfikowanym szkoleniu, odosobnieniach medytacyjnych oraz szkoleniu dla nauczycieli mindfulness organizowanym przez Mindfulness Association Poland. Od kilkunastu lat prowadzę  szkolenia i treningi w zakresie psychoedukacji oraz wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ośrodkach doskonalenia nauczycieli na Dolnym Śląsku. 


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.