Kadry w oświacie


Prowadząca: mgr Wanda Derska- Koziński. Liczba godzin - 4


  • Data: 11.06.2021 11:00
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 155

Opis

ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM

Program szkolenia

1. Stosunek pracy:

     1) pojęcie stosunku pracy,

     2) rodzaje stosunków pracy,

     3) pojęcie pracownika i pracodawcy.

2. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem:

    1) stażystą, kontraktowym, mianowanym, dyplomowanym,

    2) rozpoczynającym pracę w danej szkole,

    3) w zastępstwie,

   4) w niepełnym wymiarze czasu pracy.

3. Zmiana stosunku pracy nauczyciela:

     1) przyczyny zmiany stosunku pracy,

     2) przeniesienie do innej szkoły,

    3) przeniesienie na inne stanowisko,

   4) zmiana liczby godzin pracy.

4. Sposoby rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn:

   1) osobistych pracownika,

   2) przejścia na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne,

   3) negatywnej oceny pracy,

   4) zdrowotnych nauczyciela,

   5) cofnięcia skierowania do nauczania religii,

   6) zawinionych przez nauczyciela.

5. Stosunek pracy nauczyciela, a reorganizacja lub likwidacja szkoły:

   1) rozwiązanie stosunku pracy,

   2) stan nieczynny.

6. Pojęcie i okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela

Liczba godzin - 4

Wanda Derska-Koziński

Były dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Kuratorium Oświaty; wykładowca uczelni wyższych i ośrodków doskonalenia nauczycieli; od ponad 20 lat szkoli kadry kierownicze jednostek oświatowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się oświatą; autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

Formularz zgłoszeniowy

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej  w terminie do  5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713