ośrodek badań naukowo-dydaktycznych     


ośrodek badań naukowo-dydaktycznych     
Aktualizacja 21.04.2021 r. -  BRAK WOLNYCH MIEJSC NA BADANIA BEZPŁATNE

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH 

Prowadzimy badania dotyczące zagadnień edukacyjnych, których wyniki mogą być wykorzystywane przez dyrektorów szkół, nauczycieli oraz organy prowadzące. Oferujemy przeprowadzenie badań uczniów szkół podstawowych i średnich: "Wpływ pandemii na uzależnienia uczniów w Internecie". Nadzór merytoryczny nad badaniami oraz wynikami badań sprawuje prof. dr hab. Józef Bednarek  oraz dr Anna Andrzejewska - pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Oferujemy przeprowadzenie - dla  25 szkół podstawowych i średnich -  bezpłatnych badań dla 100 uczniów/szkołę. Badania przeprowadzone zostaną online w ustalonej dacie i godzinie. Planujemy przeprowadzenie badań w maju 2021 roku. Szkoła uczestnicząca w bezpłatnych badaniach otrzyma od nas w formie elektronicznej wyniki w formie tabelarycznej.
Dla szkół zainteresowanych przeprowadzeniem badań z :

  • przygotowaniem raportu uwzględniającego przedstawienie wyników na tle Województwa Dolnośląskiego, 
  • wnioskami z przeprowadzonego badania, 
  • zaleceniami do dalszej pracy,
  • prezentacją multimedialną,                                                  
oferujemy przeprowadzenie badań komercyjnych  po przystępnej cenie.
Dodatkowo na życzenie szkoły proponujemy równoległe przeprowadzenie badań nauczycieli i rodziców.
W przypadku wyboru oferty komercyjnej kalkulacja przeprowadzana jest indywidualnie dla każdej szkoły.
Aby zgłosić się do programu, proszę wypełnić poniższy formularz.

Zgłoszenie

Oferta szkoleń online