"bezpieczni w sieci"   oferta specjalna dla szkół


Oferta opracowana na podstawie kierunków  realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022- MEiN 

Przedstawiamy ofertę działań edukacyjnych związanych z zagrożeniami uczniów w cyberprzestrzeni
MODUŁ I
1. Przeprowadzenie w państwa placówce badań uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie "Wpływu pandemii na uzależnienie uczniów od internetu" na podstawie ankiety przygotowanej przez wybitnych medioznawców - prof. dr hab. Józefa Bednarka i dr Annę Andrzejewską.
2. Przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań z uwzględnieniem analizy porównawczej badań przeprowadzonych w Polsce.
MODUŁ II
1. Realizacja szkolenia dla uczniów "JA W CYBERPRZESTRZENI" - szkolenie autorstwa prof. dr hab. Józefa Bednarka i dr Anny Andrzejewskiej - 2 h lekcyjne.
2. Szkolenie Rady Pedagogicznej z udziałem rodziców "BEZPIECZNI W CYBERPRZESTRZENI" autorstwa  prof. dr hab. Józefa Bednarka i dr Anny Andrzejewskiej - 3h lekcyjne.
3. Prezentacja wyników badań uczniów , nauczycieli i rodziców wskazań do realizacji w następnych latach - mgr Cezariusz Rudyk, prof. dr hab. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska.
MODUŁ III
1. Konsultacje online dla nauczycieli i rodziców po przeprowadzonym programie.

Koszt programu szacowany jest dla każdej szkoły oddzielnie.
Kontakt w sprawie programu :
are@projektyare.com tel 606805867