Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie dla rad pedagogicznych. Liczba godzin - 3. Platforma ZOOM lub szkolenie stacjonarne.


 • Data: 24.04.2023 17:00
 • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 1400

Opis

Cel ogólny szkoleń – zapoznanie uczestników z praktycznymi sposobami przygotowywania  realizacji projektów unijnych a w szczególności „Jakich błędów nie popełniać przy realizacji projektów unijnych”. W trakcie szkolenia przekazane zostaną praktyczne wskazówki dotyczące realizacji projektów unijnych

 Program szkolenia:

 • Przegląd funduszy krajowych i europejskich.
 • Podstawa przygotowania projektów: diagnoza potrzeb edukacyjnych, ustalenie beneficjenta końcowego, zespół projektowy, wkład własny
 • Generatory wniosków aplikacyjnych
 • Wskazówki przy realizacji projektów – wskaźniki projektu
 • Rozliczenie projektu – odpowiedzialność beneficjenta

Uwaga – program może być dopasowany do potrzeb rady pedagogicznej

Liczba godzin – 3

Cena – 1400 zł  - szkolenie online

Przy szkoleniu stacjonarnym doliczone są koszty dojazdu

Cezariusz Rudyk - dyrektor  "Akademii Rozwoju Edukacji".

Nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem w kierowaniu placówkami oświatowymi oraz bardzo dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność edukacyjną. Autor i realizator projektów POKL, RPOWD, projektów międzynarodowych oraz regionalnych

Doświadczenie zawodowe :

 • dyrektor szkoły podstawowej,
 • dyrektor ośrodka doskonalenia nauczycieli,
 • dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr,
 • obecnie dyrektor technikum

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713