Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie ogłaszamy drugi nabór na szkolenie. Prowadząca - Małgorzata Nowak. Termin - 16.06.2021 godz.16.00 . Cena promocyjna - 57 zł.Liczba godzin - 5


  • Data: 16.06.2021 16:00
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 57

Opis

Mindfulness w edukacji.  Jak  Uważność może wspierać uczniów oraz nauczycieli  w radzeniu sobie ze stresem i wspomagać rozwój inteligencji emocjonalnej.

Cele szkolenia: Zapoznanie z podstawowymi założeniami praktyki Uważności (Mindfulness); poznanie  podstawowych technik nauczanych na treningach dla dorosłych oraz zapoznanie z  możliwościami  wprowadzania  Uważności do praktyki szkolnej. Uczestnicy poznają wiele ćwiczeń i  zabaw  rozwijających Uważność i Współczucie oraz poznają literaturę  przedmiotu  i pomoce do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Program kursu:

  • Co to jest Mindfulness (Uważność), jak może nas wspierać w codziennym radzeniu sobie ze stresem.
  • Rozumienie zachowań uczniów w kontekście teorii poliwagalnej S.Porgesa.
  • Wpływ postawy Uważności u nauczyciela  na  funkcjonowanie  uczniów.
  • Jak można wprowadzać techniki Mindfulness do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Ćwiczenia oparte na  Uważności rozwijające uspokojenie i  zdolność do skupienia się.
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem Uważności i Współczucia, jako metoda pomocna w kształceniu  inteligencji emocjonalnej  uczniów.
  • Przedstawienie dostępnej na polskim rynku wydawniczym literatury i pomocy oraz  zasobów Internetu,  które można wykorzystać do nauki Uważności dla dorosłych, nastolatków i dzieci.
  • Informacje na temat certyfikowanych treningów Mindfulness dla dorosłych, oraz szkoleń  dla nauczycieli  Uważności dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

mgr Małgorzata Nowak -  Trener treningu i warsztatu psychologicznego. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest psychoedukacja i profilaktyka zdrowia psychicznego. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu Mindfulness i odosobnieniach medytacyjnych, umiejętności nauczycielskie doskonali w Mindfulness Association Poland. Od kilkunastu lat prowadzi  szkolenia i treningi w zakresie psychoedukacji oraz wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Na co dzień pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy, będąc wicedyrektorem oraz  zajmując się diagnozą pedagogiczną i psychoedukacją.

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Cena szkolenia : 57 zł

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel.606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713