Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Prowadząca : Małgorzata Nowak, Liczba godzin - 4, Platforma ZOOM. Szkolenie rady pedagogicznej


 • Data: 13.05.2022 16:00
 • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 1750

Opis

 • Cele szkolenia: Przyjrzenie się indywidualnym reakcjom stresowym pod kątem ich negatywnego i pozytywnego wpływu na zdrowie psychofizyczne oraz zapoznanie się z możliwościami redukowania nadmiernego stresu poprzez wykorzystanie technik mindfulness i compassion.
 • Program kursu:
 • Czym jest i jak działa na nas stres (pozytywne i negatywne działanie stresu);
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem (autodiagnoza reakcji na stres);
 • W jaki sposób  praktyka uważności pomaga  zredukować reakcje stresowe;
 • Podstawowe  techniki  uważności  rozwijające  uspokojenie i samoświadomość;
 • Techniki wyobrażeniowe  służące do rozwijania  wyciszenia i samoakceptacji;
 • Praktyki nieformalne- jak wykorzystać zalety  uważności w życiu codziennym;
 • Literatura przedmiotu  oraz nagrania medytacyjne pomocne w codziennej praktyce. mgr Małgorzata Nowak. - pracuję w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy łącząc obowiązki wicedyrektora oraz prowadząc diagnozę pedagogiczną i zajęcia psychoedukacyjne. Od 20 lat pogłębiam wiedzę i umiejętności w zakresie psychoedukacji i terapii psychologicznej uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz treningach. Praktykę uważności zgłębiam od 2016r., uczestniczyłam w certyfikowanym szkoleniu, odosobnieniach medytacyjnych oraz szkoleniu dla nauczycieli mindfulness organizowanym przez Mindfulness Association Poland. Od kilkunastu lat prowadzę  szkolenia i treningi w zakresie psychoedukacji oraz wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ośrodkach doskonalenia nauczycieli na Dolnym Śląsku. 

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

Formularz zgłoszeniowy

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713