Szkolenie adresowane dla katechetów. Prowadząca - Aleksandra Sozańska-Kut. Liczba godzin - 4., Szkolenie stacjonarne - Centrum Spotkań Jana Pawła II przy kościele Matki Bożej Królowej Polski, plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica.


 • Data: 18.02.2022 12:00
 • Miejsce: Centrum Spotkań Jana Pawła II przy kościele Matki Bożej Królowej Polski, plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica. . (Mapa)

Cena: 95

Opis


PROGRAM SZKOLENIA :                                                                      

 Wprowadzenie  – ks. dr Jarosław Kowalczyk                                                                                                 Część I - teoria

 1. Krótki opis budowy i zasady działania aparatu głosowego.
 2. Czynniki wpływające na jakość i sprawność głosu.
 3. Oznaki sugerujące, że zaczynamy mieć problemy z głosem i należy niezwłocznie  udać się do foniatry.
 4. Przyczyny zaburzeń głos , sposoby zapobiegania i leczenia.
 5. Wpływ psychiki i emocji na pracę głosem.

Część II – praktyka

 1. Sposoby leczenia dysfonii.
 2. Ćwiczenia wspomagające prawidłową emisję głosu.
 3. Elementy terapii manualnej w terapii głosu.
 4. Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i fonacyjne.
 5. Wprowadzenie LAX VOX jako  metody relaksacyjnej i rehabilitacyjnej głosu.
 6. Zindywidualizowany dobór metod i środków stosowanych w pracy nad głosem mówionym i śpiewanym uwzględniający specyfikę pracy  katechety.
 7. Gdzie i do kogo się zgłosić w sytuacji pojawiającego się dyskomfortu głosowego.

Prowadząca szkolenie:

Aleksandra Sozańska- Kut – wokalistka Spirituals Singers Band  , logopeda, nauczyciel muzyki, rehabilitant głosu, dolnośląski doradca metodyczny  muzyki, organistka

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia. 

 • Liczba miejsc – ograniczona ze względu na specyfikę szkolenia – max. 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator szkolenia :

„Akademia Rozwoju Edukacji” – Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kruszynie

ARE wystawia uczestnikom faktury.

www.projektyare.com , are!@projektyare.com , tel. 606805867

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29, 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY