"Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji wywołanej pandemią"


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenia stacjonarne i online rad pedagogicznych


  • Data: 30.06.2021 10:10
  • Miejsce: Wydarzenie online

Opis

W związku z wprowadzeniem nowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa "Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji wywołanej pandemią" składamy ofertę dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych dotyczącą realizacji rad pedagogicznych w formie stacjonarnej lub online.

Oferta dla przedszkoli: Szkolenie Janiny Huterskiej- Góreckiej

"Zabawa jest źródłem rozwoju  i stanowi strefę najbliższego rozwoju" 

Wracamy do zabawy!
O zabawie jako podstawowej, niezbywalnej formie aktywności dziecka w przedszkolu

i sposobach jej wykorzystania w strategii edukacyjnej nauczyciela w urzeczywistnianiu celów wychowawczo-profilaktycznych.


Oferta dla szkół podstawowych i średnich: 

 

  • Szkolenie Marka Szurawskiego - Jak najskuteczniej rozwijać inteligencję językowej w ogóle, a zwłaszcza znajomość języka polskiego.
  • Natura słów. Skrót głównych zasad/ kreatywnego uczenia się. Technika Słów Zastępczych w praktyce (7 kroków). Rola rysowania w uczeniu się. Jak pobudzić pamięć podświadomą? Jak osiągać stan dobrostanu (flow)? Sztuka właściwej rozmowy (dwa kwadraty NLP, jak wyłapywać i unikać błędów logicznych, zapomniane narzędzie komunikacji językowej).
    Opowiada, wyjaśnia, zachęca Marek Szurawski
  • Szkolenie Małgorzaty Nowak - "Jak wspierać uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych.


Prosimy o indywidualny kontakt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY